Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1507 (2007-2008)
Innlevert: 10.09.2008
Sendt: 11.09.2008
Besvart: 17.09.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Glåmdalen kunne vi 2. juni lese at Forsvaret har overtatt Bæreia på Kongsvinger i Hedmark, for å nytte dette som et senter for veteraner. I artikkelen fremkommer det at det ikke er iverksatt virksomhet på Bæreia enda.
Kan jeg i denne forbindelse få vite når det vil bli iverksatt aktivitet på senteret, og når det er forventet at de kan motta veteraner til å nyttiggjøre seg senterets fasiliteter og kompetanse?

Begrunnelse

Våre veteraner har et sterkt behov for et samlingspunkt og oppfølging etter sin utenlandstjeneste. Det er derfor gledelig at et slikt senter er kommet på plass. Det er da også viktig at tilbudet blir reelt så raskt som mulig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11. september 2008 med spørsmål fra stortingsrepresentanten Per Roar Bredvold om når det vil bli iverksatt aktivitet på Bæreia, og når det er forventet at de kan motta veteraner til å nyttiggjøre seg av senterets fasiliteter og kompetanse.

Forsvaret tok over driften av Bæreia 1. juni 2008, og det er Forsvarsbygg og Forsvarets veteranadministrasjon som formelt har overtatt veteransenteret. Bæreia har hatt tilnærmet full drift siden overtakelsen i juni.

Den offisielle åpningen av Bæreia finner sted 17. oktober 2008, og jeg ser frem til å være til stede for å markere denne viktige begivenheten sammen med forsvarssjefen.