Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1512 (2007-2008)
Innlevert: 11.09.2008
Sendt: 11.09.2008
Besvart: 18.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er i dag tillatt å medbringe kniver med opptil seks cm. lange blad om bord på fly. Dette utgjør en åpenbar sikkerthetsrisiko, og oppleves provoserende for mange da det for øvrig er strenge regler for hva en kan ta med seg på fly.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at internasjonale luftfartsmyndigheter forbyr slike kniver på fly, og vil Regjeringen instruere politiet til å håndheve forbudet mot å bære kniv på flyplasser strengere?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I henhold til straffeloven er det straffbart om man på offentlig sted bærer kniv eller lignende skarpt redskap som er egnet til å påføre noen en legemskrenkelse. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til, bæres eller medbringes i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller et annet aktverdig formål. Om det er straffbart å bære kniv på flyplasser må således vurderes opp mot lovens bestemmelser, herunder må det vurderes konkret om formålet er "aktverdig".

Fra Justisdepartementet har jeg fått opplyst at politiet allerede er opptatt av å håndheve knivforbudet, og det beslaglegges derav en rekke kniver. Videre har de opplyst at det imidlertid ikke er grunnlag for å sette flyplasser i en særstilling i forhold til andre offentlige steder.

Som følge av terroraksjonen 11. september 2001 ble det i EU utarbeidet regelverk om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Gjennom luftfartsloven er dette regelverket gjennomført i Norge. Regelverket inneholder flere tiltak for å ivareta sikkerheten innen luftfarten, blant annet er det utarbeidet en liste over forbudte gjenstander. På denne listen står blant annet:

- springkniver eller lommekniver med låsbart blad, uansett lengde på bladet.

- kniver (også seremonielle eller dekorative), med bladlengde over 6 cm, laget av metall eller annet materiale som er sterkt nok til å kunne brukes som våpen.

- verktøy som kan brukes som spisst eller skarpt våpen, så som driller og bits, tapetkniver ("box cutters") og lignende "utility knives"), sager, skrujern, brekkjern, hammere, nebbtenger, skiftenøkler og rørtenger, blåselamper.

Dette innebærer at kniver som er spisse eller skarpe og kan brukes som våpen vil bli beslaglagt i sikkerhetskontrollen.