Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1519 (2007-2008)
Innlevert: 15.09.2008
Sendt: 15.09.2008
Besvart: 24.09.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Konflikten og problemene rundt arbeidsmiljøet i Enova har vært svært uheldig, både for organisasjonens anseelse og de ansatte. Enova er et sentralt virkemiddel for Regjeringens fornybar- og ENØKsatsing. Det er derfor viktig at organisasjonen fungerer bra. Tidligere energiminister Åslaug Haga sa 28. april at saken måtte løses i løpet av dager, ikke uker.
Hva er situasjonen rundt arbeidsmiljøkonflikten i Enova - er saken løst og hvilke føringer har eventuelt Statsråden gitt til Enovas styre i den forbindelse?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det er krevende for ansatte i enhver organisasjon å ha arbeidsmiljøkonflikter gående over lengre tid. Mitt inntrykk er at Enova likevel klarer å ha fokus på organisasjonens arbeidsoppgaver. Styret og den nye lederen av Enova arbeider sammen med de ansatte med å løse konflikten. Jeg er bekymret for den arbeidsmiljøkonflikten som pågår. Det er imidlertid styret som har ansvaret for å komme fram til en løsning av konflikten.