Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1538 (2007-2008)
Innlevert: 17.09.2008
Sendt: 18.09.2008
Besvart: 26.09.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen har holdt tilbake en rekke investeringer i statlige byggeprosjekt innen utdanningssektoren begrunnet i et opphetet byggemarked og økonomiske konjunkturer. Dette har rammet Odontologi- og Høyskoleutdanningen i Bergen.
Anser Regjeringen fremdeles situasjonen i byggemarkedet og konjunktursituasjonen som et relevant argument mot iverksettelse av slike bygg, og gir en krone investert i et offentlig bygg mer press i norsk økonomi enn en krone investert på andre offentlige utgiftsområder?

Begrunnelse

Det vises til svar fra statsråd Tora Aasland i ordinær spørretime 30. april 2008.
VG har 16. september en reportasje om at stopp i boligmarkedet og internasjonal børsuro rammer byggenæringen hardt og at mange allerede har mistet jobben. Audun Lågøyr, direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) frykter at 10000-15000 kan miste jobben i løpet av neste år.
Situasjonen ved Odontologien og Høyskolen i Bergen er prekær etter flere år med total passivitet fra den rød-grønne regjeringen når det gjelder investeringer i bygg innen høyere utdanning.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter en periode med sterk oppgang er aktivitetsveksten innenfor byggenæringen på veg ned. Ifølge produksjonsindeksen for bygg fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var produksjonen i første halvår i år 1¾ pst. høyere enn gjennomsnittet for 2007. Til sammenlikning økte produksjonen med 6¼ pst. både i 2006 og 2007. Ordresituasjonen i byggenæringen kan tilsi en fortsatt avdemping i kvartalene framover. Vekstavmatningen må ses i sammenheng med lavere boliginvesteringer.

Ledigheten blant bygge- og anleggsarbeidere har steget noe den siste tiden, men er fortsatt på et lavt nivå. Kostnadsveksten i byggebransjen er fortsatt høy. I perioden januar-august 2008 lå byggekostnadene for boliger 6,2 pst. høyere enn i samme periode i fjor. Dette har bl.a. medført at kostnadene på flere statlige bygge- og anleggsprosjekter er blitt vesentlig høyere enn budsjettert den siste tiden.

Regjeringens prioriteringer i budsjettene bygger på en samlet vurdering av ulike formål innenfor et helhetlig budsjettopplegg. Regjeringen er opptatt av utdanningssektoren. Samtidig er vi også opptatt av helse, omsorg, samferdsel, barnehage, skoler og en rekke andre viktige velferdsområder. Vi må prioritere mellom alle slike viktige områder innenfor et forsvarlig budsjettopplegg.

Når det gjelder igangsetting av nye byggeprosjekter innenfor universitets- og høyskolesektoren i 2009 er dette et budsjettspørsmål. Regjeringen vil 7. oktober 2008 legge fram forslag til statsbudsjett for 2009.