Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1553 (2007-2008)
Innlevert: 19.09.2008
Sendt: 22.09.2008
Besvart: 01.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan justisministeren utrede hvilken type data som skal utleveres til amerikanske myndigheter, og hvordan vil Regjeringen sikre at personvernet og rettssikkerheten blir ivaretatt?

Begrunnelse

I Aftenposten 17.09.08 får vi opplyst at Regjeringen snarlig inngår en avtale om utlevering av passasjeropplysninger mellom Norge og USA.
Bakgrunnen for avtalen er ifølge Aftenposten at USA og EU snart er enige om en avtale som gir amerikansk etterretning lettere tilgang til privatpersoners kredittkorttransaksjoner, reisehistorikk fra flyselskaper og internettvaner.
Statssekretær Terje Moland Pedersen sier at samtalene med USA så langt ikke har dreid seg om noe annet enn utveklsling av passasjeropplysninger.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Utenriksdepartemenet har bedt amerikanske myndigheter om forhandlinger om en avtale som regulerer amerikanske myndigheters behandling av flypassasjeropplysninger overført fra Norge. Dette dreier seg om opplysninger knyttet til reisen, herunder reisedato, passasjerens navn, medreisende, betalingsmåte for billetten og annen billettinformasjon, planlagt reiserute, kontaktinformasjon og sete- og bagasjeinformasjon.

Bakgrunnen er at amerikansk lovgivning pålegger alle flyselskaper å overføre slike opplysninger for flyvninger til USA. Slike opplysninger overføres allerede i dag, og ved brev 29. juli 2008 ga Datatilsynet Continental Airlines tillatelse til å overføre slik informasjon på visse vilkår.

EU har inngått en avtale med USA om overføring av passasjeropplysninger. Fra norsk side ønsker vi å sikre at opplysninger om passasjerer som overføres fra flyselskaper etablert i Norge, behandles på samme måte som passasjeropplysninger som overføres fra selskaper etablert i EU. Etter mitt syn vil en slik avtale styrke personvernet, og det er også personvernhensyn som ligger bak initiativet om å forhandle fram en avtale med USA.