Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1568 (2007-2008)
Innlevert: 23.09.2008
Sendt: 24.09.2008
Besvart: 01.10.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ved behandling av stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk (2003-2004) vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber Regjeringen legge fram ei ny stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitikk senest høsten 2008, eller når det foreligger et nytt bestandsestimat for vågekval i norske farvann."
Når vil Regjeringen følge opp Stortingets vedtak?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Vi arbeider nå med en melding til Stortinget som omhandler sjøpattedyrpolitikken. Behandlingen av meldingens ulike tema innebærer at Regjeringen tar sikte på å legge den frem for Stortingen våren 2009.