Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1576 (2007-2008)
Innlevert: 24.09.2008
Sendt: 25.09.2008
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 02.10.2008 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge avisa Nye Troms 20 september 2008 så tillater ikke Statskog å legge fiberkabel til mobilsender på Girona. Årsaken skal være at Statskog gir kun tillatelse til kraftkabler og tillater ikke fiberkabel. Å få drift på denne senderen er viktig med hensyn til sikkerhet i et populært hytte- og tur område.
Hva vil statsråden gjøre for å finne en løsning slik at det blir mulig å få mobilsenderen på Girona i drift?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg datert 23. september om hva som kan gjøres for å få mobilsenderen på Girona i drift. Spørsmålet tar utgangspunkt i et avisoppslag i Nye Troms. I dette oppslaget kan det virke som om Statskog ikke tillater den nødvendige infrastruktur for å få i drift en mobilsender på Girona ved Altevatn i Troms.

Jeg har fått opplyst fra Statskog at ingen har tatt kontakt med foretaket for å få tillatelse til oppføring av verken mobilsender eller fiberkabler til denne. Statskog er part i en avtale om framføring av kraftkabler i området, og dersom det er aktuelt med ytterligere kabelstrekk eller installasjoner knyttet til eksisterende traseer, vil Statskog naturligvis gå inn i forhandlinger om vilkår for dette.

Jeg er opptatt av at også Statskog som grunneier, får sin del av de verdiene som netteiere kan realisere ved å la andre næringsaktører koble seg på eksisterende infrastruktur. Derfor mener jeg det er fornuftig at avtaler om vederlag til grunneier for kabelstrekk har klausuler som tilsier at det skal forhandles om vederlag for utvidet bruk.

På denne bakgrunn kan jeg ikke se at det er aktuelt for meg å foreta meg noe i forhold til en eventuell etablering av en mobilsender på Girona.