Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1584 (2007-2008)
Innlevert: 25.09.2008
Sendt: 26.09.2008
Besvart: 02.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det har skapt usikkerhet i Vestfold at en rømning fra Sem Fengsel har avdekket grove mangler ved sikkerheten. Opplysninger fra de ansvarlige tyder på at departementet ikke har prioritert midler til tilstrekkelig høye gjerder og kameraovervåkning rundt fengslet.
Mener ikke justisministeren at f.eks. tilstrekkelig høyde på fengselsgjerder er et så elementært sikkerhetselement at slike mangler ikke skal forekomme?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: En varetektsinnsatt rømte fra Sem fengsel 24. september 2009. Han ble tatt av politiet samme kveld.

Kriminalomsorgen har siden 2003 hatt mellom en og tre rømninger pr år. Alle rømninger blir grundig gjennomgått og evaluert.

Kriminalomsorgen er nå i gang med å gjennomgå hendelsen ved Sem fengsel. Foreløpige rapporter tyder på at det er flere forhold i tillegg til de rent fysiske sikkerhetstiltakene, som kan ha bidratt til at en slik rømning har vært mulig. Organisatoriske faktorer som kontrollrutiner og oppfølgningen av disse blir nå gjennomgått. De foreløpige undersøkelsene tyder på at vedkommende burde ha vært satt i varetekt i Skien eller Ringerike fengsel.

Jeg har bedt kriminalomsorgen gjennomgå samarbeidet med politiet for å sikre at all relevant informasjon blir formidlet fortløpende. Kriminalomsorgen skal gjennomgå egne rutiner for risikovurderinger.

Kriminalomsorgen arbeider for tiden med å kategorisere fengsler bedre. Det er store forskjeller på sikkerhetsnivået også blant fengsler som har ”høyt sikkerhetsnivå”. Det er ikke hensiktsmessig og det ville være økonomisk uforsvarlig å bringe alle fengsler med høyt sikkerhetsnivå opp på den standarden som våre aller sikreste fengsler har. Kriminalomsorgen har i Region sør særlig prioritert sikkerheten ved fengslene Ringerike og Skien. Innsatte som representerer en særlig risiko, skal derfor plasseres i disse fengslene.

Høyden på gjerdene og graden av kameradekning er noen av mange elementer som samlet skal hindre blant annet rømninger. Eksempler på andre faktorer er gitrenes beskaffenhet, kontrollrutiner og kvaliteten på den risikovurdering som skal foretas for å plassere den enkelte innsatte i et fengsel med hensiktsmessig sikkerhetsnivå.