Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1590 (2007-2008)
Innlevert: 26.09.2008
Sendt: 29.09.2008
Besvart: 06.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Ifølge et oppslag på ABC nyheter 11.09.08 vil Norge ikke anke ESAs avgjørelse vedrørende klimakvoteloven, og det vil derfor fremlegges revidert forslag for norsk opplegg i løpet av høsten. Statsråden sier i en pressemelding at alternativt opplegg skal komme raskt.
Når vil en revidert ordning fremmes for Stortinget, og kan statsråden nå garantere for at det nye opplegget ikke fører til en forverring av rammebetingelsene for de bedrifter som allerede er tildelt klimakvoter etter "gammel ordning"?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen vil om kort tid legge frem et forslag til lovendringer som vi mener vil imøtekomme ESAs innvendinger mot det norske kvotesystemet. Det vil bli gjennomført en kort offentlig høring av regjeringens forslag til endringer før saken sendes til Stortinget for vedtakelse.

Regjeringen legger fortsatt opp til vederlagsfri tildeling av klimakvoter. De nye tildelingsreglene vil ta tilbørlig hensyn til de virksomhetene som i henhold til klimakvoteloven skulle få tildelt kvoter på grunnlag av sine utslipp i perioden 1998-2001.