Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1604 (2007-2008)
Innlevert: 30.09.2008
Sendt: 30.09.2008
Besvart: 08.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden vurdere en lovendring slik at det blir et forbud mot å be om bilde i jobbsøknader?

Begrunnelse

Mange arbeidsgivere ber i dag om bilde sammen med jobbsøknad. Dagens arbeidsliv stiller stadig flere krav til at arbeidstagere skal være"strømlinjeformet" og kunne yte maksimalt til enhver tid. Norge har en svært høy andel mennesker på trygd som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er derfor viktig at arbeidssøkere blir vurdert ut fra reelle erfaringer, kvalifikasjoner og kompetanse. I de aller fleste bransjer burde bilde være unødvendig og eventuelle krav til utseende heller vurderes på intervju som en del av andre kvalifikasjoner. I vårt samfunn er det en tendens til at utseende tillegges stor vekt, denne tilnærmingen til mennesker kan ha den samme diskriminerende effekt som diskriminering på annet grunnlag.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeidskraften er samfunnets viktigste ressurs. Jeg er opptatt av å skape et arbeidsliv med plass til alle. Et inkluderende arbeidsliv er bra for det enkelte individ, dets familie, den enkelte virksomhet og samfunnet som helhet. Fordi jeg ønsker at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet, er jeg også opptatt av å avdekke mekanismer som gjør at folk stenges ute. Diskriminering i arbeidslivet kan utgjøre en barriere for deltakelse på arbeidsmarkedet, og må bekjempes. Regjeringen har derfor arbeidet aktivt mot diskriminering på ulike grunnlag og iverksatt flere viktige tiltak de siste årene.

Jeg støtter uforbeholdent stortingsrepresentant Skjelstads ønske om at alle arbeidssøkere blir vurdert ut fra reelle erfaringer, kvalifikasjoner og kompetanse.

Jeg vil også understreke at jeg har tiltro til norske arbeidsgivere. De aller fleste arbeidsgivere vil ved utlysing av ledige stillinger lete etter den søkeren som har best kompetanse og som oppfyller andre krav av betydning for stillingen. En arbeidsgiver som ”siler” ut søkere på grunnlag av et bilde vedlagt søknaden, vil risikere å gå glipp av den beste kandidaten. Jeg tviler på at dette er i arbeidsgivers interesse. Videre må en arbeidsgiver som stiller krav om bilde i søknaden være oppmerksom på at man på denne måten risikerer å miste aktuelle søkere. Mange arbeidssøkere vil reagere på et så usaklig krav.

Det er viktig at vi har et regelverk som gir god balanse mellom arbeidslivets ulike behov. Selv om jeg på det nåværende tidspunkt ikke ser behov for et forbud mot å be om bilde i jobbsøknader, tar jeg temaet alvorlig, og ønsker ikke at arbeidslivet skal utvikles i en uheldig retning som denne. Jeg vil derfor være oppmerksom på problemstillingen fremover.