Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:11 (2008-2009)
Innlevert: 01.10.2008
Sendt: 03.10.2008
Besvart: 09.10.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Innenfor hvilke rammer mener finansministeren at Skatteetaten kan gjennomføre omorganisering og sammenslåing av skattekontorer uten politisk godkjenning, og er forslaget til omorganisering på Jæren innenfor disse rammene etter statsrådens vurdering?

Begrunnelse

En politisk bestemt omorganisering av Skatteetaten de siste årene har ført til færre skattekontorer og samlokalisering av skattefut, fylkesskattekontor og ligningskontor i fylkeshovedstedene. Skatt Vest har forslått å flytte skattekontoret på Jæren/Bryne til Stavanger og samlokalisere det med skattekontoret der. Foreløpig er planene lagt på is, men dersom det skal gjennomføres, vil antall skattekontor reduseres og tilbudet og tilgjengeligheten for innbyggere på Jæren vil bli mye dårligere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skatteetaten har snevre rammer for endringer i kontorstrukturen uten departementets medvirkning. Som hovedregel kan flytting innen en kommune gjennomføres uten at saken forelegges for Finansdepartementet. En slik sak vil normalt være diskutert med aktuelle kommunale myndigheter og de ansattes organisasjoner før flytting gjennomføres.

Dersom det er aktuelt å foreslå nedlegging av et kontor eller flytting til en annen kommune, vil Skattedirektoratet forelegge saken for departementet.

I saken det vises til, foreslo Skatt Vest at skattekontoret på Jæren ble samlokalisert med skattekontoret i Stavanger. Dersom Skattedirektoratet hadde gått inn for en slik løsning, ville saken blitt sendt til Finansdepartementet for avgjørelse. I den forbindelse ville departementet blitt kjent med hvilket syn de aktuelle kommunale myndigheter og de ansattes organisasjoner har på saken.