Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:29 (2008-2009)
Innlevert: 03.10.2008
Sendt: 06.10.2008
Besvart: 15.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Soria Moria-erklæringen innrømmer ikke grønne sertifikater til småkraftverk. Til ANB 15.11.2005 uttalte daværende parlamentarisk leder i SP, Magnhild Meltveit Kleppa, at ”erklæringen er selvmotsigende” på punktet om småkraftverk og grønne sertifikater. Ifølge Aftenposten 23.11.2005 sa hun at hun regnet med at energiministeren ville rydde opp.
Vil nåværende statsråd ta opp hansken og rydde selvmotsigelsene av veien, noe som er viktig både for bransjen og i forhold til nye forhandlinger om grønne sertifikater?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg må, som i mitt forrige svar til stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen om småkraftverk og grønne sertifikater sendt 15. august 2008, be om forståelse for at jeg foreløpig ikke kan gå i detaljer om forhandlingene med Sverige om et felles marked for grønne sertifikater.

Jeg ser det som naturlig at vannkraften får en plass i et grønt sertifikatsystem, og vil jobbe for dette i tråd med regjeringens politikk for småkraftverk i Norge. Det er viktig å få på plass et robust og langsiktig støttesystem for fornybar energi, men jeg kan ikke gå i detaljer om hvilke teknologier som inkluderes i et sertifikatmarked med Sverige nå.