Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:53 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Asker kommune ønsker å gi elevene systematisk opplæring i livreddende førstehjelp. Ordfører i Asker Lene Conradi sa til Budstikka 25. september at barn skal være trygge på at de kan førstehjelp. Ordføreren ønsker at Asker skal være en pilotkommune som gir opplæring på alle trinn i grunnskolen. Dette er et viktig initiativ som jeg håper at statsråden vil se positivt på.
Vil statsråden åpne for et slikt prosjekt og samarbeide med Asker for å få det til?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er et mål i læreplanen i kroppsøving etter 7. trinn i Kunnskapsløftet at elevene skal kunne utføre enkel førstehjelp. Kommunene er ansvarlige for innføringen av læreplanen i grunnskolen, og Asker kommune står fritt til å gi elevene systematisk opplæring i livreddende førstehjelp på alle trinn i grunnskolen. Dette er et godt initiativ og jeg ser positivt på prosjektet. Det er åpning for slike prosjekt innenfor rammene av læreplanen slik den er i dag.