Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:54 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Flere mindre sparebanker rundt omkring i landet må betale en høy pris for å låne penger i det ordinære markedet i dagens situasjon, noe som på sikt kan gi en vanskelig situasjon for bankene og lokalt næringsliv. Dette er banker som på grunn av Norges Banks regelverk for sikkerhetsstillelse ved lån i sentralbanken, ikke har mulighet til å låne i Norges Bank.
Vil finansministeren ta opp med Norges Bank muligheten for å endre regelverket slik at låneadgangen for mindre sparebanker bedres?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Svaret er ennå ikke tilgjengelig