Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:57 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 09.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Jeg viser til spørsmålene Dok. 15 181 (05-06) og 576 (06-07) hvor det fremgår at lov om motorferdsel vil bli lagt frem til Stortinget for revidering hhv. våren 2007 og i løpet av 2008. På listen over bebudede saker fra Miljøverndepartementet for høsten 2008 fremkommer ikke revidering av lov om motorferdsel i utmark.
Når kan lovforslaget ventes å bli fremlagt for Stortinget til behandling?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet har nå til behandling Direktoratet for naturforvaltning sin tilråding om ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Departementet tar sikte på at et eventuelt forslag til ny lov kan framlegges for Stortinget til behandling i vårsesjonen 2009.