Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:60 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 10.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I Follo-regionen er det et økende behov for bedre tverrgående transportforbindelser. Det er nærmest umulig å reise kollektivt øst/vest i Follo uten å reise om Oslo. Stadig flere offentlige og private servicefunksjoner i området sentraliseres nå til Ski, uten at transportstrukturen er tilpasset utviklingen. Dette går særlig ut over barn, unge og eldre.
På hvilken måte vil statsråden bidra til et bedre tverrgående kollektivtilbud i Follo-regionen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er de regionale myndighetene som har best kjennskap til de lokale kollektivtransportutfordringene, og som er best egnet til å løse dem. Ansvaret for det lokale kollektivtilbudet er derfor lagt til fylkeskommunene. Det er således Akershus fylkeskommune, ev. i samråd med Østfold fylkeskommune, som må vurdere og sette inn relevante tiltak m.h.t. det tverrgående kollektivtilbudet i Follo-regionen.