Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:62 (2008-2009)
Innlevert: 09.10.2008
Sendt: 10.10.2008
Besvart: 21.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Når kommer den bebudede energimeldingen til behandling i Stortinget?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har hatt en stor satsing innenfor energiområdet siden den tiltrådte, og vi ønsker å ytterligere styrke denne.

Det har tidligere blitt signalisert fremlegging av en energimelding i 2009. Hovedprioritet fra min side er å løse de store enkeltsakene departementet står overfor.

Det vil ikke bli fremlagt en egen energimelding i 2009. Aktuelle saker vil bli fremmet for Stortinget på egnet måte.