Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:65 (2008-2009)
Innlevert: 10.10.2008
Sendt: 10.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har denne uken kommet med et prisverdig utspill om muligheten for å skrinlegge CO2-renseprosjektet på Kårstø. Dette er en modig realitetsorientering som statsråden fortjener honnør for. Undertegnede, sammen med Greenpeace, har foreslått å skrinlegge prosjektet i sin nåværende form, men dedikere prosjektets planlagte kostnader til annet relatert miljø- og energiarbeid.
Vil statsråden bekrefte at han vurderer å skrinlegge prosjektet, og vil statsråden åpne for å drøfte alternativ bruk av midlene?

Begrunnelse

Det vises for øvrig til interpellasjoner fra undertegnede overfor energiministrer, datert 16.11. 2007 og 23.01. 2007.

samt
skriftlig spørsmål nr. 1035, (2007-2008), og
skriftlig spørsmål nr. 1344, (2007-2008), og
skriftlig spørsmål nr. 652 (2006-2007), og
skriftlig spørsmål nr. 318 (2006-2007), og
skriftlig spørsmål nr. 1143 (2005-2006)

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Gassnova SF forvalter statens interesser i Kårstø-prosjektet. I henhold til kunngjorte kvalifikasjonskriterier, skal Gassnova legge frem grunnlag for investeringsbeslutning høsten 2009.

Regjeringen vil ta stilling til investeringsbeslutningen når beslutningsgrunnlaget foreligger, og eventuelt fremme forslag om bevilgning til selve investeringen i fangst, transport og lagring av CO2 fra gasskraftverket på Kårstø i egen stortingsproposisjon.

De erfaringene en får knyttet til driftsmønsteret i gasskraftverket i tiden framover må imidlertid måtte vektlegges når Regjeringen skal vurdere investeringsbeslutningen vedrørende CO2-fangstanlegget på Kårstø.