Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:74 (2008-2009)
Innlevert: 13.10.2008
Sendt: 13.10.2008
Besvart: 17.10.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Utbyggingen av ny 4-felts E6 langs Mjøsa ser nå ut til å stanse helt opp fordi Stortinget ikke har fått gjort endelig vedtak om den siste parsellen. Statens vegvesen mener at Miljøverndepartementet snarest må gjøre et vedtak om hvor traseen skal gå. Bl.a. vil anleggsmaskinene måtte flyttes til andre prosjekter fordi Stortinget ennå ikke har fått fattet et endelig vedtak. Dette er svært beklagelig og typisk norsk.
Vil statsråden snarest konkludere og fremme nødvendig sak for Stortinget slik at vedtak kan tas før nyttår?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen i Stange og Eidsvoll kommuner er i Miljøverndepartementer til behandling. Miljøverndepartementet skal avgjøre valg av traséer for veg og bane fordi Statens vegvesen og Jernbaneverket har fremmet innsigelser til kommunenes vedtak. Saken er svært omfattende og konfliktfylt, og saksbehandlingen har derfor tatt tid. Saken er prioritert, og behandles videre av Miljøverndepartementet i samråd med andre berørte departementer.