Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:94 (2008-2009)
Innlevert: 16.10.2008
Sendt: 16.10.2008
Besvart: 27.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I løpet av siste halvåret har jeg mottatt mange henvendelser fra pasienter som må vente lenge på å få radiologiske undersøkelser. I mange tilfeller er dette pasienter som har fått henvisning fra andre enn sykehuset.
Hvordan er ventetiden på ulike typer radiologiske undersøkelser i Østfold i dag sammenlignet med for 1 år siden, og kan man i løpet av siste året se endringer ved at en større andel av pasientene benytter seg av privat betaling for å få stilt diagnosen raskere?

Begrunnelse

Det er viktig å få stilt en diagnose for å kunne gi en pasient rett behandling på et tidlig stadium. I påvente av undersøkelser har en del pasienter store smerter, og i andre tilfeller utvikler sykdommen seg i løpet av ventetiden og blir vanskeligere å behandle. Rask behandling fører også flere raskere tilbake til arbeid. Både av hensyn til pasienten, og også rent samfunnsøkonomisk, er det negativt med ventetider. Årsaken til de lange ventetidene er etter hva jeg har hørt ikke mangel på kapasitet, da det finnes ledig kapasitet ved private institutter. Begrensningen i tilbudet som skal betales av det offentlige ser nå ut til å ha ført til at vi har fått et 2-delt helsesystem hvor de "rikeste" kjøper seg frem i køen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon, herunder radiologiske undersøkelser (MR, CT, røntgen og ultralyd). Oppgaven løses dels ved at pasienter undersøkes ved offentlige poliklinikker ved helseforetakene, og dels ved at det kjøpes undersøkelser ved private røntgeninstitutt som regionale helseforetak har avtaler med. De private aktørene i helsetjenesten kan ha kapasitet utover det som er kjøpt av regionale helseforetak. I så fall kan den private aktøren tilby den ledige kapasiteten til pasienter som ønsker å betale full pris.

Enkelte henvisninger er påtrykket firmalogo, kart og informasjon om et spesielt institutt. Men det betyr ikke at undersøkelsen må gjøres ved det angitte firmaet. Pasienter med henvisning har de samme rettigheter ved alle aktuelle tjenesteytere, offentlige som private. Det er forskjell i ventetid mellom de forskjellige aktørene, både mellom helseforetakene og de private røntgeninstituttene seg i mellom.

I Østfold er det tilbud om radiologiske undersøkelser ved Sykehuset Østfold og ved det private røntgeninstituttet Unilabs (tidligere Capio) som har inngått avtale med Helse Sør-Øst RHF. Fritt Sykehusvalg Norge samler inn og publiserer forventet ventetid slik denne er forventet for de lavest prioriterte pasientene. Videre publiserer Unilabs forventet ventetid på sine nettsider. Det kommer fram av disse kildene at det er en markert økning i forventet ventetid for radiologiske undersøkelser utført i Østfold fra i fjor til i år, særlig gjelder dette for MR-undersøkelser. Det er også en økning i forventet ventetid ved sykehus og private røntgeninstitutt med avtale med Helse Sør-Øst RHF i Oslo, men ikke like sterk som i Østfold. Også pasienter fra Østfold kan vurdere å benytte tilbudene i Oslo.

Helse- og omsorgsdepartementet registrerer at det er stor variasjon i forventet ventetid på radiologiske undersøkelser innen Helseregion Sør-Øst RHF. Departementet vil kontakte Helse Sør-Øst RHF og be om en vurdering av tilbudet av radiologiske undersøkelser.

Det eksisterer ingen rapportering over pasienter som velger å benytte seg av egenfinansierte helsetjenester. Det kan derfor heller ikke sies noe om en eventuell utvikling på dette området.