Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:106 (2008-2009)
Innlevert: 17.10.2008
Sendt: 20.10.2008
Besvart: 29.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I et utspill på dn.no 02.10.08, tar SVs petroleumspolitiske talsperson til orde for ikke å tildele flere leteområder for oljebransjen, samt politisk å styre ungdom bort fra petroleumsrelatert utdanning. Hun tar ikke innover seg hvilke fatale konsekvenser dette vil ha for Norges mest verdiskapende næring, ei heller hvilke konsekvenser en slik politikk vil ha for energiforsyningen i våre europeiske naboland, som er avhengig av norsk olje og gass.
Kan statsråden forsikre at SVs utspill ignoreres i Regjeringens utøvende petroleumspolitikk?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringens politikk fremgår av Soria Moria erklæringen. Vi vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass og gi industrien tilgang til interessante letearealer. Derfor har vi 9. mai i år utlyst tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008 med planlagt tildeling tidlig i 2009. Industrien får her tilgang til interessante letearealer i modne områder på norsk sokkel.

Regjeringen har også 27. juni i år utlyst 20. konsesjonsrunde som omfatter 79 blokker eller deler av blokker i Norskehavet og Barentshavet. Tildelinger i 20. konsesjonsrunde er planlagt våren 2009. Dette vil bidra til å opprettholde leteaktiviteten i umodne deler av norsk kontinentalsokkel, og legge grunnlag for ny aktivitet og verdiskaping i nordområdene. Nye funn i disse områdene kan få stor betydning for sysselsetting og næringsutvikling langs hele kysten i nord.

Petroleumsnæringen er kunnskapsintensiv bransje med et langsiktig perspektiv på virksomheten. Norge er en stor leverandør av olje og gass som vil spille en viktig rolle i den europeiske energiforsyningen i flere tiår fremover. Det er derfor behov for å styrke rekrutteringen til realfagene, også for å sikre at olje- og gassproduksjonen i fremtiden kan drives på en miljømessig forsvarlig måte.

Jeg legger stor vekt på betydningen av norsk petroleumsnæring, dette krever talent og kompetanse. Det er også gledelig at norsk petroleumsnæring bidrar med kunnskap og erfaringsoverføring til andre kunnskapsmiljøer i Norge.