Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:120 (2008-2009)
Innlevert: 22.10.2008
Sendt: 22.10.2008
Besvart: 30.10.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva gjør statsråden for å hjelpe Sjømannskirkens ansatte til å opprettholde adgang til havner i USA?

Begrunnelse

Til neste år innfører USA et nytt ID-kort, et såkalt TWIC-card, som man må ha for å bevege seg uten eskorte på havneområdene. Utstedelse av dette kortet foretas av Det amerikanske sikkerhetsdepartement. Kortet forutsetter bakgrunnssjekk hos FBI og politi. For utlendinger kreves det ulike visum for å kunne få dette kortet. R1-visumet, som utstedes til Sjømannskirkens ansatte, står ikke på listen og får dermed ikke dette ID-kortet.
At ikke R1-holdere får TWIC-kortet er påklaget. Sjøfartsdirektoratet har skrevet et brev som viser at Sjømannskirken gjennom dem har en formell link til norske myndigheter og dermed et offisielt oppdrag overfor norske sjøfolk.
Hvis avslaget blir opprettholdt, og Sjømannskirkens ansatte ikke får ID-kort, vil man trolig ikke få gå på skipsbesøk i USA fra neste år.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ambassadør Strømmen hadde den 18. september i år et møte i New York med styret i Sjømannskirken, der saken om Sjømannskirkens ansattes adgang til amerikanske havner ble drøftet. På møtet ble det klart at Sjømannskirkens styre først ønsket å ta opp saken med ambassadør Ben Whitney i Oslo. Dersom det skulle vise seg nødvendig med ytterligere assistanse ville de komme tilbake til den norske ambassaden i Washington om dette. Dersom Sjømannskirken ønsker det vil vi gi nødvendig bistand.