Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:133 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Statsråden skriver i svar på Dokument nr. 15 (2008-2009), Spørsmål nr. 29, datert 03.10.2008 at han "ser det som naturlig at vannkraften får en plass i et grønt sertifikatsystem, og vil jobbe for dette i tråd med regjeringens politikk for småkraftverk i Norge." Soria Moria-erklæringens politikk for småkraftverk tilsier at de ikke får delta i et sertifikatmarked, samt at stor vannkraft er utelukket.
Er det dette statsråden i realiteten sier, eller kan statsråden varsle en politikkendring fra Regjeringens side?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen er opptatt av å etablere et langsiktig og stabilt støttesystem for fornybar energi. Den 27. juni i år ble det lagt frem en forståelse med Sverige om utvikling av et felles marked for elsertifikater.

Ambisjonen er å ha på plass de sentrale prinsippene for hvordan markedet skal utformes, og andre relevante spørsmål, innen 1. oktober 2009. Det er derfor for tidlig å si noe om hvilke teknologier som vil inkluderes i et grønt sertifikatmarked med Sverige. Dette er noe som vil avklares i forhandlingene. Jeg må derfor igjen be om forståelse for at jeg ikke kan gå i detaljer om det pågående arbeidet med å etablere et felles elsertifikatmarked med Sverige.