Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:134 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 31.10.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument 15. spørsmål nr. 62 (2008-2009). Statsråden viser dessverre en manglende vilje til å presentere en helhetlig energipolitikk. "Energimeldingen" tok utgangspunktet i en varslet petroleumsmelding, som tidligere regjeringer har hatt tradisjon med å fremlegge hvert annet år. Denne regjeringen har dog ikke fremlagt noen slik stortingsmelding.
Kommer Regjeringen til å fremlegge en stortingsmelding om norsk olje- og gasspolitikk før stortingsvalget, og hvis nei, hvorfor ikke?

Begrunnelse

Behovet for en slik stortingsmelding illustreres godt i Dokument 15. spørsmål nr. 106 (2008-2009)

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen vil ikke legge frem en egen stortingsmelding om norsk olje- og gasspolitikk i 2009.

Jeg mener det viktigste nå er å jobbe med de store enkeltsakene innenfor olje- og gassfeltet. I første omgang mener jeg det er viktig å ta tak i de store og ressurskrevende arbeidsoppgavene. Innenfor petroleumssektoren er dette blant annet saker som Goliat, Skanled, bruk av gass i Norge og elektrifisering av sokkelen.

Jeg satser på operativ jobbing med disse sakene og mener at en fornuftig ressursbruk innebærer å fremme slike viktige saker for Stortinget i dertil egnede dokumenter. Jeg vil vurdere i hvilken grad disse sakene skal kobles sammen i felles dokumenter.