Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:137 (2008-2009)
Innlevert: 23.10.2008
Sendt: 24.10.2008
Besvart: 03.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Helikopterforbindelsen mellom Værøy og fastlandet er av vital betydning for at Værøys befolkning og næringsliv skal kunne utvikle seg på en robust måte. I høst- og vintertiden er det normalt bare en daglig forbindelse, noe som ikke ivaretar kommunenes passasjer- og transportbehov.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre et helikoptertjenestetilbud til Værøy, som minimum sørger for to helårs daglige forbindelser til/fra Værøy?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Passasjerflygning med helikopter til Værøy må i dag utføres i dagslysforhold i henhold til visuelle flygeregler (VFR). Det er dette som gjør at tiden mellom første og andre avgang må reduseres vår og høst og at det bare er tid til en avgang tur retur i årets tre mørkeste måneder.

Det vil bli mulig å gjennomføre passasjerflyginger i mørkeforhold til Værøy ved hjelp av ny teknologi, en såkalt GPS innflygingsprosedyre. Før teknologien kan tas i bruk, kreves det imidlertid godkjenning av både nytt utstyr og nye metoder.

I anbudskontrakten som gjelder fra 1. august 2008 har Samferdselsdepartementet lagt inn krav om to daglige avganger hele året på Værøy-ruten dersom en slik prosedyre kommer på plass i løpet av kontraktsperioden. Avinor og Luftfartstilsynet har signalisert at vilkårene for å kunne ta i bruk GPS innflygningsprosedyre kan være på plass allerede i løpet av våren 2009.

Jeg har derfor stor tro på at befolkningen på Værøy i løpet av inneværende kontraktsperiode kan få to daglige rundturer året rundt.