Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:169 (2008-2009)
Innlevert: 27.10.2008
Sendt: 29.10.2008
Besvart: 05.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til mitt tidligere spørsmål nr.7 om internasjonale standarder for støy på Gardermoen.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte om ICAOs - Noice abatement procedure - er innført på Gardermoen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har tatt spørsmålet opp med Oslo Lufthavn. De viser til at § 5-4 i forskrift av 16. desember 1997 nr. 1350 om inn- og utflygingstraséer for Oslo lufthavn, Gardermoen pålegger alle luftfartøy over 5700 kg MTOM (Maximum Takeoff Mass) å: ”stige til minst 3700 ft AMSL med de hastigheter, bruk av motorkraft og vingeklaffer som er fastsatt som standard for vedkommende luftfartøy i støyømfintlige områder (jfr ICAO Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations (PANS-OPS Doc8168), Vol I – Flight Procedures).” AMSL står for Above mean sea level.

Dette betyr at ICAO Noise Abatement Procedure er innført på Oslo lufthavn, Gardermoen, ved at den er en del av forskriften for inn- og utflyging. Oslo Lufthavn har opplyst at de ikke har mulighet for å sjekke hver enkelt flygning opp mot denne ICAO-prosedyren, da det hovedsakelig er snakk om bruk av motorkraft og vingeklaffer i det enkelte luftfartøyet.

Oslo Lufthavn har også opplyst at de har vært i kontakt med SAS, som bekrefter at de flyr i henhold til ICAO-prosedyren på Oslo lufthavn, Gardermoen.