Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:194 (2008-2009)
Innlevert: 30.10.2008
Sendt: 31.10.2008
Besvart: 11.11.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det har i mange år vært jobbet for et gassrør til Grenland. AP lovet i forrige periode å opprette et statlig selskap til dette, men regjeringen har valgt ikke å ta et offentlig myndighetsansvar for denne typen infrastruktur. Ifølge kilder har finanskrisen gjort privat finansiering vanskeligere for flere aktører.
Vil statsråden åpne for at myndighetene bidrar med finansiering dersom det er nødvendig for å opprettholde fremdriften i Skanled-prosjektet, og når fremlegger Regjeringen en sak om Skanled for Stortinget?

Begrunnelse

Ifølge sak på TU.no 29.04.2008 planlegger Skanled investeringsbeslutning i oktober 2009 og oppstart av gassleveranser i desember 2012. Anslått investering for Skanled rørledningsprosjektet er 10,3 milliarder kroner. Anslått investering for separasjonsanlegget på Rafnes er 5,5 milliarder kroner, inklusive etaninjeksjonsfasiliteter på Kårstø.
TU sier prosjektet er unikt fordi det er markedsdrevet. Det er brukerne av naturgassen som står bak initiativet som er 100 prosent privatfinansiert.
Ifølge DN.no 21.10.08 skal Skanled-saken fremlegges for Stortinget.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gassco leder prosjektet Skanled som ser på mulighetene for et gassrør fra Kårstø til Østlandet (Grenland), Vest-Sverige og Danmark. Prosjektet består i å frakte naturgass fra Kårstø til Grenland hvor det etableres et separasjonsanlegg for uttak av etan og tørrgass til lokal bruk. Den resterende tørrgassen eksporteres videre til Sverige og Danmark.

Myndighetene finansierte oppstarten av Skanled-prosjektet i 2005. Siden den gang har prosjektet vært drevet frem med finansiering fra private selskaper og det har vært signert intensjonsavtaler om full finansiering av røret. Det har således ikke vært behov å vurdere statlig finansiering. Tilsvarende har INEOS drevet frem og finansiert studiene knyttet til separasjonsanlegget og gitt uttrykk for at de vil finansiere hele eller en majoritetsandel av anlegget.

Regjeringen har ved flere anledninger gitt uttrykk for ønske om realisering av disse prosjektene dersom det er kommersielt grunnlag for det. Dersom finansieringsmulighetene gjør det vanskelig å få til et prosjekt som for øvrig er økonomisk velfundert, vil staten vurdere situasjonen.

Timeplanen som Gassco jobber ut fra er at en plan for anlegg og drift skal innsendes olje- og energidepartementet 1. april 2009. Departementet tar sikte på en rask saksbehandling og ønsker å legge saken frem for Stortinget før sommerferien. Det er god kontakt mellom Gassco og departementet i denne saken og det er ikke kommunisert forsinkelser ift. denne planen.