Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:237 (2008-2009)
Innlevert: 06.11.2008
Sendt: 07.11.2008
Besvart: 12.11.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden det er dekning for belæringen fra statssekretær Rugtvedt og i tilfelle hvor vil ministeren trekke grensen for hva Stortinget kan foreta av instruksjoner overfor Regjeringen?

Begrunnelse

Til www.utdanning.no 31.10 sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt følgende:

"Samtidig må vi ha lært at denne type detaljspørsmål ikke egner seg for politiske kamper. Stortinget bør lære hva som egner seg best for faglige vedtak."

Uttalelsen er en oppsiktsvekkende belæring fra en statssekretærs side overfor Stortinget som har bidratt til å løse denne saken på en egnet måte. Stortinget avgjør selv, med et mulig unntak på prerogativenes område, hva det finner hensiktsmessig å instruere Regjeringen i.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Stortinget har instruksjonsrett over Regjeringen som følge av konstitusjonell sedvanerett. Jeg vil overfor Stortinget forholde meg til instruksjonsretten og innholdet i denne slik den er lagt til grunn gjennom langvarig konstitusjonell praksis.