Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:248 (2008-2009)
Innlevert: 10.11.2008
Sendt: 10.11.2008
Besvart: 17.11.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Finansdepartementet har en uoppdatert liste for hvilke varer det er merverdiavgiftfritak for for utenlandske diplomater i Norge. I tillegg krever norske myndigheter at utenlandske diplomater må fylle drivstoff på Statoil-stasjoner for å få avgiftsfritak, samt krever at diplomater må betale bomavgift.
Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i krangelen mellom norske myndigheter og utenlandske diplomtater når det gjelder skatte- og avgiftsfritak?

Begrunnelse

TV2 hadde fredag 7. november et innslag der det kom frem at norske myndigheter behandler utenlandske diplomater annerledes enn det norske diplomater blir behandlet i andre land. Dette gjelder blant annet at utenlandske diplomater ikke får refundert mva. på f.eks. mobiltelefoner, mp3-spillere og Ipod, fordi det ikke er oppført på Finansdepartementets liste over hva man kan få refundert. Videre så kan diplomtater heller ikke velge selv hvor man vil fylle drivstoff, fordi de kun får tildelt et Statoil-kort. Noe som sannsynligvis er en konkurransevridning i forhold til andre konkurrenter. Diplomater må betale bomavgift, noe som norske diplomater slipper i andre land.
Wien-konvensjonen fra 1961 fritar diplomater fra skatter og avgifter. Det er derfor interessant om hvorfor finansministeren på disse områdene tolker det annerledes, og for utenlandske diplomtater blir oppfattet som smålig og urimelig innkreving fra en rik stat.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I samsvar med praksis i andre land, blant annet de nordiske, er det i Norge blitt etablert avgiftsmessige særordninger for fremmede lands ambassader og konsulater med diplomatisk personell. Ordningen innebærer at diplomatisk personell som tjenestegjør i Norge gis fritak for avgifter (herunder merverdiavgift, særavgifter og toll). Fritakene blir av kontrollhensyn i all hovedsak gjennomført ved refusjon.

Når det gjelder merverdiavgift gis det refusjon for en rekke varer og tjenester til statseide eiendommer, varer og tjenester til offisiell bruk for diplomatiske misjoner og fagkonsulater (kanselli), samt varer til personlig bruk for diplomatisk personell og konsulære fagtjenestemenn. Det som i sistnevnte tilfelle refunderes er imidlertid kun merverdiavgift ved anskaffelser som gjelder personellets boliger. Dette gjelder eksempelvis møbler, servise og vaskemaskiner. Varer som ellers er kjøpt i Norge, som for eksempel mobiltelefon, mp3-spiller og Ipod til personellets personlig bruk refunderes derfor ikke.

Det er riktig at Statoil er alene om å tilby er kortordning til utenlandsk diplomatisk personell. Ordningen innebærer at det kan gis direkte avgiftsfritak ved fylling av drivstoff og er godkjent av Toll- og avgiftsdirektoratet. Også andre forhandlere står fritt til å etablere tilsvarende kortordninger etter søknad. Diplomatene kan for øvrig også i dag benytte andre stasjoner enn Statoil. Da vil det bli gitt refusjon i ettertid av de aktuelle avgiftene i tråd med hovedregelen.

Når det gjelder spørsmålet om bompenger er det mitt syn at vårt regelverk på området er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser. Oversikten over hvilke varer og tjenester som refunderes ble sist oppdatert i 2002. I den grad det skulle være behov for en nærmere oppdatering av oversikten, er dette noe jeg vil se nærmere på.