Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:261 (2008-2009)
Innlevert: 13.11.2008
Sendt: 13.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): KS2-prosessen for "Vossapakko" er for lengst avsluttet. Tiltaket inneholder både viktige miljøtiltak for Vossevangen og utbedring av en svært trafikkfarlig og rasutsatt strekning på riksveg 13.
Vil statsråden sørge for at prosjektet fremmes for Stortinget så snart som mulig og når kan dette skje?

Begrunnelse

På spørsmål fra undertegnede om fremdrift for "Vossapakko" for ett og et halvt år siden svarte statsråden at saken ville bli fremmet for Stortinget når KS2-avklaringen forelå. KS2-prosessen er avsluttet for mange måneder siden og prosjektet skal brukefinansieres med ca. 70%. Undertegnede er kjent med at man på spørsmål fra Hordalands fylkeskommune og kommunene i området om man fra departementets side venter på avklaringer fra regionalt eller lokalt hold, dette har departementet svart benektende på. Alt skulle tilsynelatende være klart, men likevel fremmes ikke prosjektet for Stortinget.
Undertegnede er imidlertid kjent med at etter siste kostnadsgjennomgang er det anslått en manko i finansieringsplanen. Dersom dette er riktig bør departementet snarest avklare hvordan dette kan dekkes inn, enten ved en marginal økning av bompengesatsen ev. noe lengre betalingstid eller økt statlig tilskudd.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Rapporten om kvalitetssikring fra konsulenten foreligger, men den krever også en etterfølgende behandling. KS2-prosessen er ikke avsluttet ennå.

Jeg vil selvsagt fremme saken for Stortinget så snart det lar seg gjøre, men jeg kan på nåværende tidspunkt ikke gi lovnader om når dette vil skje.