Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:276 (2008-2009)
Innlevert: 14.11.2008
Sendt: 14.11.2008
Besvart: 21.11.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Agder naturmuseum har i to år ventet på statlige midler til et lenge planlagt tredje byggetrinn, da de i sommer også gikk med på at Agder naturmuseum skulle slå seg sammen med Vest-Agder-museet.
Kan statsråden snart bidra til at museet får bedre arbeidsforhold ved at ca. 49 millioner kroner settes av til det tredje byggetrinnet?

Begrunnelse

I Regjeringens budsjettforslag for 2007 ble statens andel til bygging av 3. byggetrinn på Agder naturmuseum utelatt, selv om signalene var sterke på at dette skulle komme fra 2007. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune hadde allerede klar sin andel til museet i sine budsjetter.
Når Agder naturmuseum heller ikke i høstens statsbudsjett er tilgodesett, føler museets ansatte at de nærmest er blitt lurt. Da kultur- og kirkeministeren besøkte Kristiansand i vår, var det signaler på at Agder naturmuseum måtte slå seg sammen med Vest-Agder-museet for å kunne påregne penger til nybygg. Derfor vedtok museets styre i sommer lojalt departementets konsolideringsplan, i praksis en fusjon med Vest-Agder-museet.
Kommunen og fylkeskommunen har igjen satt av sin andel til tredje byggetrinn. Samlet vil utbyggingen koste ca. 78 millioner kroner, der staten skulle bidra med ca. 49 millioner kroner.
Bygninger i et tredje byggetrinn er svært viktig for arbeidsforholdene ved museet. Over 90 000 objekter står i fare for å bli ødelagt, da museet mangler magasiner, klimaanlegg, støvsikre skap, arbeidsrom og utstillingssal.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Søknaden om byggetilskudd til utvidelsen av Agder naturmuseum og botaniske hage er i statsbudsjettet for 2009, under investeringsplanen for nasjonale kulturbygg omtalt blant prioriterte prosjekter de nærmeste årene. Innenfor bevilgningsrammen for 2009 vil jeg sørge for tilskudd til vedtatte prosjekter. Ett av disse prosjektene er Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet, der det med Regjeringens forslag om 25 mill. kroner i 2009 vil gjenstå å bevilge 381 mill. kroner i årene etter 2009. Tilskudd til tredje byggetrinn ved Agder naturmuseum vil bli vurdert sammen med andre prioriterte prosjekter. Hvilke prosjekter som kan prioriteres vil avhenge av bl.a. vedtak om annen finansiering og bevilgningen på budsjettposten ”Nasjonale kulturbygg”.