Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:296 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I 2007 ble Filippinene plutselig den syvende største mottaker av norsk bistand (ODA), mens landet året før knapt nok mottok norsk bistand. Ifølge nyhetsbladet Development Today er dette et resultat av Norfund/SN-Powers oppkjøp (aksjeerverv) i vannkraftsektoren. Ifølge departementet innberettes ikke slike investeringer som bistand.
Kan departementet forklare hva som da ble innberettet som norsk ODA-bistand til Filippinene i 2007 og hvordan dette defineres som ODA-bistand etter OECDs regler?

Begrunnelse

I Utenriksdepartementets budsjettproposisjon står det i årsrapporten for 2007 at Norfund fortsatte sine investeringer i vannkraft gjennom SN Power Invest, blant annet i Filippinene. Bladet Development Today hevder at dette er årsak til at landet det året plutselig framstod som syvende største mottaker av norsk bistand. På spørsmål fra KrF ved behandlingen av finansinnstillingen, svarte imidlertid departementet at ”SN Power Invests enkeltinvesteringer innberettes ikke som del av norsk bistand".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det er riktig at SN Powers investeringer ikke innrapporteres som bistand. Norfunds egenkapitalinnskudd i disse investeringene rapporteres imidlertid som bistand. Det er Norfunds andeler i SN Powers investeringer som i all vesentlighet utgjør den markante økningen i bistand til Filippinene i 2007. Øvrige 18 innberettede bistandstiltak omfatter blant annet støtte til virksomhet drevet av Arbeidernes opplysningsorganisasjon, Bistandsnemnda, Caritas Norge, CMFR, Fredskorpset, International Alert, LO og Norges vassdrags og energiverk.

SN Powers investering på Filippinene ble gjort som en utvidelse av selskapets aksjekapital, knyttet opp til selskapets investeringsplan. Investeringsplanen inkluderer både oppkjøp av eksisterende virksomhet, rehabilitering og rene nyanlegg.

Innrapportering av Norfunds egenkapitalinnskudd i SN Power er i tråd med kriteriene for ODA-rapportering (DAC Statistical Reporting Directives, DCD/DAC(2007) 34, punkt 1.44.).