Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:297 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Besvart: 26.11.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Norsk bistand til Latin-Amerika ble nær doblet fra 2006 til 2007. I Utenriksdepartementets budsjettproposisjon forklares dette med store utbetalinger fra Norfund og SN-Power til Peru og Chile. På spørsmål opplyser imidlertid departementet at SN Powers enkeltinvesteringer ikke innberettes som bistand.
Kan departementet presist forklare hva som ble innberettet til OECD som bistand (ODA) til Peru og hvordan dette defineres som bistand (ODA) etter OECDs regler?

Begrunnelse

Utenriksdepartementets budsjettproposisjon gir denne forklaring på at norsk bistand (ODA) til Latin-Amerika ble nesten fordoblet fra 2006 til 2007: ”Denne kraftige økningen skyldes primært store utbetalinger fra Norfund og SN-Power til Peru og Chile.” Da KrF i arbeidet med finansinnstillingen spurte nærmere om dette og hvilken hjemmel det var for å regne det som bistand i henhold til OECDs regler, svarte departementet at ”SN Power Invests enkeltinvesteringer innberettes ikke som del av norsk bistand".
Det er tilsynelatende motstrid mellom disse opplysningene, og departementet har i sitt svar på KrFs spørsmål ikke bidratt til å avklare hva som egentlig er innberettiget.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Den samlede innrapporterte offentlige norske bistanden til Peru i 2007 besto av følgende innraporterte tiltak (tall i 1000 NOK):

Bistandsnemnda Project for education and dev. 1 030

Caritas Norge PER/Peru earthquake emergency relief 3 090

FOKUS - Forum for Women and Development Data base for women's documentation centre 479

Fredskorpset Fredskorpset 635

GIEK Peru - Debt prepayment 10 367

Kirkens Nødhjelp Cendoc Mujer, Information 97

Community Development, Diaconia 389

IBC, Research and Communication 292

Rosa Blanca HIV/AIDS 117

Slum Project - CEPROMUP 204

LO - Landsorganisasjonen i Norge Pilot Project 270

Norges Røde Kors PER/Peru earthquake emergency relief IFRC 3 090

OAS - Organization of American States PER/Support to OAS election observation -42

PYM - De norske Pinsemenighetenes Ytremisjon PER/San Ramon floods, Peru 1 000

Regnskogfondet AIDESEP: Institucional support 920

CIPA: Tec. sch, health, land right 1 150

CORPI:Recognition and sustainable development of indigenous territories 535

Legal recognition of indigenous territories in Peru 1 097

PFMB: Multicultural Teacher's College 691

Regional survey and pilot project for protection of isolated indians. 1 615

Territorial mapping for Anchuar, Peru 359

SN Power Invest AS Gallito Ciego Water Harvesting Study 387

Statkraft Engineering as SNPI 524 993

Utdanningsforbundet Organisational support 94

Trade Union Training 140

I alt 552 998Den store økningen i norsk bistand til Peru skyldes Norfunds og SN Powers engasjement i Peru. SN Powers enkeltinvesteringer innberettes ikke som del av norsk bistand, men Norfunds egenkapitalinnskudd i SN Power innrapporteres som del av den norsk offentlig bistanden.

Innrapportering av Norfunds egenkapitalinnskudd i SN Power er i tråd med OECD DACs regelverk for bistand (DAC Statistical Reporting Directives, DCD/DAC(2007)34, punkt 1.44.)

Det vises for øvrig til svar på skriftlig spørsmål nr. 300 fra representanten Sørfonn.