Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:299 (2008-2009)
Innlevert: 19.11.2008
Sendt: 20.11.2008
Besvart: 28.11.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Når kan det forventes at det nye enhetshelikopteret kan innfases?

Begrunnelse

Forsvaret har bestilt nye helikopter av typen NH 90 for å erstatte dagens helikopterflåte.
Leveringen har flere ganger blitt skjøvet ut i tid. Dette medfører at man fortsatt opererer med en rekke helikopter som lever på overtid. Vedlikeholdskostnadene blir stadig høyere. Når nye helikopter er bestilt fremstår de økte vedlikeholdskostnadene som ”penger ut av vinduet.” Det bør derfor være i alles interesse at nye helikopter nå leveres så raskt som mulig og at ytterligere utsettelser ikke kan aksepteres.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvaret har bestilt 14 nye enhetshelikoptre til kystvakten og nye fregatter av Fridtjof Nansen-klassen. Helikoptrene skulle opprinnelig vært levert i perioden 2005-2008, men er vesentlig forsinket. Denne forsinkelsen er i all hovedsak leverandørbetinget. Status i leveransen er redegjort for i høstens budsjettproposisjon, hvor det fremkommer at det forventes at første helikopter til kystvakten kommer i 2010, og første helikopter til fregattene i 2011.

En av konsekvensene av forsinket levering er at vi har måttet iverksette levetidsforlengelse av Lynx-helikoptrene til kystvakten. Forsvarsdepartementet har i møter med leverandøren påpekt at det vil bli krevd kompensasjon for de ulemper forsinkelsen har medført Forsvaret, bl.a. kostnader på Lynx. Omfanget av kompensasjonen vil være gjenstand for forhandlinger med leverandøren med utgangspunkt i kontraktens bestemmelser på dette punkt.

Forsvarsdepartementet har hatt flere møter med leverandøren det siste året for å understreke viktigheten av å unngå ytterligere forsinkelser.