Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:323 (2008-2009)
Innlevert: 21.11.2008
Sendt: 24.11.2008
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 03.12.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Kragerø har som mål å utvikle byen i en mer miljøvennlig retning. Herunder ønsker kommunen å etablere et bilfritt sentrum. Det forutsetter bygging av en miljøtunnel i fjellet bak sentrum, for å kanalisere biltrafikken bort fra sentrumsgatene. Et slikt prosjekt anslås å koste 70 millioner kroner, hvor kommunen og lokale investorer forventes å dekke 2/3.
Hva vil miljøvernministeren bidra med slik at Kragerø snarest kan oppnå sitt mål om et bilfritt sentrum?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et eventuelt statlig bidrag til en miljøtunnel i Kragerø må finansieres gjennom statsmidlene til øvrige riksveger. I forbindelse med gjennomføringen av forvaltningsreformen, vil fylkeskommunene ta over ansvaret for dagens øvrige riksveger fra 1. januar 2010. Dette betyr at Telemark fylkeskommune får ansvaret for dagens øvrige riksveger i Kragerø og dermed også for en eventuell miljøtunnel bak sentrum.