Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:331 (2008-2009)
Innlevert: 24.11.2008
Sendt: 25.11.2008
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 05.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Ifølge NA 24, 23.11, åpner statsministeren for å redusere skatten på vanlige lønnsinntekter. Det er bra, og helt i tråd med Høyres forslag for 2009. Høyre er åpne for en dialog med regjeringen om virkemidler for å dempe effektene av nedgangskonjunkturen. Jeg legger til grunn at statsministeren vil legge bort Soria Moria-erklæringen om ikke å redusere skattene under 2004-nivået.
Kan statsministeren bekrefte at eventuelle skattekutt for lønnsmotagere ikke blir finansiert gjennom enda høyere skatt for bedriftene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansministeren har i brev til finanskomiteens leder Reidar Sandal varslet at Regjeringen arbeider med forslag til finanspolitiske tiltak som kan fremmes i månedsskiftet januar/februar. Det vil ikke være riktig å utelukke mulige tiltak nå, før Regjeringen har utarbeidet et oppdatert bilde med nye anslag for situasjonen i norsk økonomi. Men det vil være førende for arbeidet å bedre sysselsettingen og ivareta fordelingsprofilen i statsbudsjettet. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle konkrete tiltak når behovet og innretningen er vurdert nærmere.

Regjeringen har fra budsjettet for 2007 oppfylt Soria Moria-erklæringens punkt om å reversere samlede skatter og avgifter til 2004-nivå. Innenfor dette løftet har vi oppnådd et mer rettferdig og omfordelende skattesystem ved å forskyve noe av skattebyrden fra dem med lave inntekter og formuer til dem med høye inntekter og formuer. Jeg vil ikke nå foregripe i hvilken grad eventuelle tiltak kan redusere skattenivået.