Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:359 (2008-2009)
Innlevert: 28.11.2008
Sendt: 01.12.2008
Besvart: 05.12.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen tar i Aftenposten 25. november til orde for å fjerne den norske tusenlappen, samt å forby næringsdrivende kontanttransaksjoner fra 5000 og oppover. Dette er ganske dramatiske tiltak.
Stiller finansministeren seg bak disse forslagene, eller er dette et sololøp fra sjefen for Skattekrim Øst?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringen har besluttet å utarbeide en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Planen skal være tverrfaglig og inneholde tiltak på flere departementers ansvarsområder.

Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) har fått i oppdrag å utarbeide utkast til en ny handlingsplan. Som første steg i dette arbeidet har en rekke private organisasjoner og virksomheter mv. blitt invitert til å komme med synspunkter og forslag til tiltak som de mener bør være med i den nye planen. Arbeidet med å innhente innspill ble avsluttet med et seminar den 24. november 2008, der aktørene fikk anledning til å legge fram synspunktene sine muntlig. Jan-Egil Kristiansen, i egenskap av å være sjef for skattekrimenheten i Skatt Øst og leder av Norsk Øko-Forums faglige utvalg, var en av innlederne på dette seminaret. Norsk Øko-Forum er en tverrfaglig interesseorganisasjon med medlemmer fra både offentlige og private virksomheter som politiet og påtalemyndigheten, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, banker, forsikringsselskaper og andre som arbeider for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det var på dette seminaret at Kristiansen lanserte forslagene som ble referert i Aftenposten 25. november 2008.

Arbeidet med den nye handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet vil bli intensivert etter jul. Regjeringen tar sikte på å legge fram planen rundt sommeren 2009. På det nåværende tidspunkt er det derfor ikke tatt stilling til hvilke konkrete tiltak den skal omfatte, herunder om forslagene som tas opp i spørsmålet fra stortingsrepresentant Hagesæter skal være med.