Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:408 (2008-2009)
Innlevert: 08.12.2008
Sendt: 09.12.2008
Besvart: 15.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Gjennom flere år har publikum i Oslo vært forespeilet at man skal kunne levere politianmeldelser elektronisk. I våre naboland har dette vært mulig i lengre tid, mens i Norge har dette foreløpig ikke vært mulig. Regjeringens IT-strategi har som mål å publikumsrette flere tjenester elektronisk, både av hensyn til brukeren, men også for å effektivisere tidsbruken hos det offentlige.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å komme et eller to skritt videre i denne saken?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har tatt opp spørsmålet med Politidirektoratet. Det opplyses fra Politidirektoratet at det nå planlegges nye nettløsninger med utvidet brukerretting der det blant annet legges opp til at publikum kan anmelde mildere lovbrudd via Internett. I henhold til Politidirektoratets fremdriftsplan vil løsningen være tilgjengelig for publikum i april/mai 2009.