Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:411 (2008-2009)
Innlevert: 08.12.2008
Sendt: 09.12.2008
Besvart: 12.12.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Regjeringen har varslet at den vurderer nye tiltak for å få fart på norsk økonomi, særlig innen bygg- og anleggssektoren, og at dette skal legges frem i månedsskiftet januar/februar 2009. Regjeringen har likevel satt Høyskolebygget i Bergen på vent i enda et år, og har ikke gitt startbevilgning i 2009.
Vil statsråden ta et særskilt initiativ til at det blir gitt startbevilgning til Høyskolen i forbindelse med krisepakken, og hvor mye kan det i så fall maksimalt investeres i 2009 og 2010 med en slik fremdrift?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Samlokalisering av Høgskolen i Bergen er et høyt prioritert prosjekt, noe som fremgår av omtalen i St.prp. 1 for 2008-2009.

Regjeringen har foreslått startbevilgning til to prosjekter i tilknytning til Kunnskapsdepartementet i statsbudsjettet for 2009; nybygg for odontologiutdanningen ved Universitetet i Bergen og renovering av Patologibygget for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo.

Regjeringen foreslo å tildele 60 millioner kroner i startbevilgning til nybygg ved Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Nybygget vil samle odontologiutdanningen og tannpleierutdanningen, og vil gi plass til tannlegevakt og sentralklinikk for Bergen, den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland og et odontologisk kompetansesenter for Vest-Norge.

Regjeringen foreslo videre en startbevilgning på 20 millioner kroner til ombygging og rehabilitering av Patologibygget i Pilestredet Park for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Målet er å gi sykepleierutdanningen nye og hensiktsmessige lokaler samtidig som høyskolen er i gang med en samlokalisering av virksomheten.

Dette er prosjekter som vil gi økt aktivitet i bygg- og anleggssektoren. Disse prosjektene er etterlengtede og viktige for velferds-Norge. Begge prosjektene innebærer betydelige forbedringer i arbeidsmiljøet for studenter og ansatte.

Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan forskuttere noe innhold i en motkonjunkturpakke. Regjeringen vil komme tilbake med de konkrete tiltakene og deres størrelsesorden når en slik pakke blir presentert.