Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:429 (2008-2009)
Innlevert: 11.12.2008
Sendt: 11.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC)s virksomhet i Mellom-Amerika tyder opplysninger på at Oslo er i ferd med å få en funksjon som innfallsport for narkotika til Europa. Oslo-politiet og Kripos uttaler til Aftenposten at man der ikke kjenner til om meksikanske karteller opererer i Norge.
Hva vil justisministeren gjøre for å få oversikt over den faktiske narkotikatrafikken til Oslo/Norge, og hvilke tiltak ser statsråden for seg for å hindre at Oslo blir arena for internasjonal narkotikahandel?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Narkotikainnførsel og omsetning inngår i ansvarsområdet til de ulike enheter innen politiet med ansvar for organisert kriminalitet. I tillegg har tollvesenet oppgaver på området.

Det internasjonale politisamarbeid innen etterretning og analyse, for eksempel innen rammen av Europol, har blitt styrket de senere år. Gjennom omfattende deltagelse internasjonalt, holder politiet seg oppdatert om aktuelle trender og virksomheten til internasjonale kriminelle grupperinger gjennomgås.

Justisdepartementet holdes løpende orientert om aktuelle trender og om spesielle utfordringer politiet møter. Departementet er for øvrig aktivt involvert i virksomheten til UNODC innen narkotikabekjempelse, i samarbeid med vår delegasjon i Wien.

Norsk politi har hatt store utfordringer stilt overfor kriminelle grupperinger fra mange land, noe som har medvirket til at politiet som kjent er gitt adgang til bruk av nye etterforskningsmetoder.

Norsk politi står derfor i dag godt rustet til å bekjempe organisasjoner som innfører og omsetter narkotika. Dersom nye grupperinger søker innpass på det norske marked, har jeg tillit til at politiet fanger opp dette, og iverksetter nødvendige tiltak, i samarbeid med partnere i andre land.

En del kriminelle organisasjoner er avhengig av samarbeid med korrupte tjenestemenn innen politi og rettsvesen for å kunne etablere og drive sin virksomhet. Slike grupper møter magre kår i Norge, og man kan ikke uten videre forvente at de vil kunne få fotfeste i vårt land.