Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:430 (2008-2009)
Innlevert: 11.12.2008
Sendt: 12.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Er det norske politiet klar for invasjon fra mexicanske narkokarteller?

Begrunnelse

Aftenposten skriver på side 2 i sin utgave den 11. desember at Oslo er utpekt som narkosenter. Mexicanske narkokarteller har satt seg som mål å ta over narkotikamarkedene i Europa og vil i den forbindelse bruke Oslo som "bruhode" for å komme seg inn.
Dagens situasjon viser at politiet tilsynelatende ikke er i stand til å takle utfordringene knyttet til narkotika som dagens samfunn byr på. Man har den siste tiden sett en rekke oppslag i media der politiet ikke har fulgt opp tips om store narkotikainnførsler.
Mexicanske narkokarteller er kjent for å være profesjonelle, noe som skaper store utfordringer i landene der de driver sin virksomhet. Lederen i seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo sier i ovennevnte artikkel at han ikke er kjent med de planer Aftenposten presenterer. Dette gir stor grunn til bekymring i forhold til kriminalitetsbildet i Oslo fremover.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Aftenpostens opplysninger om meksikanske narkotikakarteller er basert på informasjon fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). På forespørsel fra norske myndigheter har UNODC gitt en presisering av hvilke opplysninger de har om utviklingen på kokainmarkedet. Organisasjonen opplyser at de ikke har konkret informasjon om at personer tilknyttet meksikanske narkotikakarteller er i Norge. UNODC er heller ikke i besittelse av opplysninger om at kartellene planlegger å etablere seg i landet. Det er likevel grunn til å anta at de aktuelle grupperinger søker å styrke sin andel i det europeiske kokainmarkedet, som utgjør 40 % av verdensmarkedet. De tilbyr kokain til under markedspris i europeiske byer.

Meksikanske karteller er i følge UNODC i ferd med å ta over kokainhandelen tidligere kontrollert av kolombianske grupper, blant annet i mellom- og nord-Amerika. Kartellene opotrer hensynsløst og med utstrakt grad av voldsbruk.

Ut fra opplysningene fra UNODC kan jeg ikke se noen umiddelbar grunn til bekymring for kriminalitetsbildet i Oslo. Det er likevel grunn til å følge utviklingen nøye. Justisdepartementet vil holde seg oppdatert på aktuelle trender blant annet ved deltagelse på møter i UNODC.

Norsk politi er etter min oppfatning godt rustet til å møte nye trusler knyttet til narkotikaforbrytelser. Politiet har over tid vist at man har evnet å takle ulike utfordringer i møte med kriminelle grupperinger fra stadig nye land.

Politiet deltar aktivt i internasjonale politisamarbeid innen etterretning og analyse, i tillegg til et utstrakt samarbeid med koordinering og gjennomføring av konkrete etterforskninger det det er forgreninger til andre land. Slikt samarbeid skjer blant annet i Interpol, Europol og i Eurojust.

Utviklingen innen organisert kriminalitet har vært medvirkende til at politiet som kjent er gitt adgang til bruk av nye etterforskningsmetoder. I tråd med regjeringens restriktive ruspolitikk, der strenge straffer for overtredelser av narkotikalovgivningen er ett element, har politiet vist at man gir prioritet til å etterforske og stanse organiserte kriminelle som står bak innførselen av narkotika til landet.