Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:433 (2008-2009)
Innlevert: 12.12.2008
Sendt: 12.12.2008
Besvart: 19.12.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Vil statsråden vurdere garantiordninger på linje med de som praktiseres i forhold til utstillinger fra utlandet, slik at også norske institusjoner kan avholde utstillinger med Edvard Munchs kunst i Norge?

Begrunnelse

I forbindelse med store, særlig verdifulle, kunstutstillinger fra utlandet har staten ved gitte anledninger bidratt som garantist i forhold til forsikring. Uten slike garantier ville denne type utstillinger være utelukket å få til.
I 2009 skal Kragerø feire at det er hundre år siden maleren Edvard Munch kom til byen der han kom til å arbeide i en viktig periode av livet. I denne forbindelse arbeides det med en rekke markeringer, deriblant en utstilling der sentrale verk ønskes vist. Imidlertid støter Kragerø her på betydelige utfordringer i forhold til forsikring. Edvard Munchs malerier er som kjent meget høyt verdsatt og gir de samme forsikringsmessige utfordringer som de store internasjonale utstillingene gjør.
Det må være en målsetting at publikum også utenfor Oslo får anledning til å se Edvard Munchs kunst, og at institusjoner som har de nødvendige fasiliteter til på forsvarlig måte å gjennomføre utstillinger bør ha mulighet til det, uten å stoppes av forsikringsmessige problemstillinger. Ikke minst aktualiseres dette i forbindelse med at vi også står foran malerens 150-årsjubileum i 2013.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I henhold til gjeldende regelverk for statlig forsikring i forbindelse med større utstillinger av utenlandske gjenstander utlånt til Norge, er det en forutsetning for innvilgelse av statlig taps- og skadeforsikring at gjenstandene er av betydelig kunst-, kultur-, eller naturhistorisk verdi og at de er i utenlandsk eie. Rammen for ordningen er at Kongen kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009), vedtak V.

Intensjonen med nåværende ordning er at norske museer og utstillingsinstitusjoner skal ha anledning til å låne inn verk fra utlandet som formidler viktige impulser, uten at store forsikringspremier skal begrense mulighetene for det. I forbindelse med at regelverket nylig ble revidert, kom det innspill fra flere utstillingsinstitusjoner om en utvidelse av ordningen, slik at den gjøres gjeldende også ved innlån mellom norske institusjoner. Norske institusjoner har i dag problemer med å låne verk av hverandre, på grunn av store forsikringspremier.

Departementet vil vurdere disse spørsmålene i samarbeid med ABM-utvikling.