Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:443 (2008-2009)
Innlevert: 15.12.2008
Sendt: 15.12.2008
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 19.12.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mener helse- og omsorgsministeren at mennesker som pådrar seg store utgifter og en uhåndterlig gjeld på grunn av dokumentert sykdom bør få hjelp til å komme ut av uføret, og i tilfelle hva kan helseministeren gjøre for at dette skal kunne skje?

Begrunnelse

En mann med en meget spesiell form for spiseforstyrrelse har blant annet fått følgende uttalelse fra behandlende lege: "NN har en spiseforstyrrelse og han har strevd med overspising og overvekt i alle de 14 år jeg har kjent han. Han er betydelig helseskadelig overvektig". I forbindelse med overspisingen har NN pådratt seg store utgifter til mat og har måttet finansiere sitt overforbruk av næringsmidler med lån. NN har ikke hatt utgifter til noen form for luksusformål, kun til sykelig overforbruk av mat. NN har i dag en gjeld på flere hundre tusen kroner, en gjeld han overhodet ikke er i stand til å betjene som uføretrygdet gjennom mange år. Pasienter med sykelig fedme fikk først pasientrettigheter i 2004, og det hevdes fra legehold at det reelle tilbudet innenfor det offentlige helsevesen er "meget inadekvat". De færreste pasienter får et tilbud, og ventetiden er lang. Sist behandlende lege av NN har anbefalt at NN gis:
1. Adekvat mental/psykiatrisk behandling for spiseforstyrrelsen
2. Adekvat medisinsk behandling for insulinresistens og fedme
3. Hjelp til å komme ut av det økonomiske uføret, gjerne kombinert med en rehabiliteringsplan som på sikt kan føre til at han kan bli delvis yrkesaktiv.
Et slikt sykdomsbilde som her er beskrevet viser et menneske i en svært alvorlig helsemessig situasjon, og som pga. sin sykdom gjennom mange år har fått en økonomisk situasjon som er ute av kontroll.
Mannen har som et resultat av sin sykdom blitt lovet psykologisk/psykiatrisk/medikamentell behandling, men har ikke fått tilbud om hjelp til å tilbakebetale eller sanere gjelden som er en konsekvens av sykdommen.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Da økonomisk rådgivning hører under Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagområde, har jeg fått oversendt spørsmålet fra helse- og omsorgsministeren til besvarelse.

Sykdom vil kunne påvirke den personlige økonomien, slik stortingsrepresentanten påpeker i sitt spørsmål. Jeg mener det er viktig at personer som får alvorlige økonomiske problem får hjelp.

Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. Tilbudet skal være individuelt tilpasset den enkeltes behov. Økonomisk rådgivning kan blant annet innebære at den enkelte får hjelp til å få oversikt over den økonomiske situasjonen sin, å sette opp husholdningsbudsjett, gjøre avtaler med kreditorer, skrive søknader om utsettelse av betaling samt hjelp til å kontakte og følge opp aktuelle kreditorer. Når den økonomiske situasjonen gjør det nødvendig, kan kommunen hjelpe til med å søke om gjeldsordning.