Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:472 (2008-2009)
Innlevert: 19.12.2008
Sendt: 22.12.2008
Besvart: 06.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I 2010 vil Norges største slakteri for storfe og småfe stå klart i Malvik. Etableringen vil redusere slakterikostnadene, hevder styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad. Flere bønder er bekymret over at dette forlenger transporten for dyrene.
Synes Landbruks- og matministeren at det er uproblematisk at flere dyr får en lengre transporttid før de kommer fram til slakteriet?

Begrunnelse

I forskrift om transport av levende dyr, står det blant annet: Dyr, med unntak av fjørfe, som er oppdrettet og skal slaktes i Norge skal ikke transporteres i mer enn 8 timer.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det er en målsetning at all dyretransport gjøres så skånsom, effektiv og hurtig som mulig slik at dyrevelferden ivaretas.

Forskrift om transport av dyr anviser bl.a. hva som er tillatt transporttid. Jeg forutsetter at de til enhver tid gjeldende regler overholdes, også ved transporter til nytt slakteri i Malvik.