Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:482 (2008-2009)
Innlevert: 05.01.2009
Sendt: 06.01.2009
Besvart: 12.01.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det skal fortsatt være minst 219 politiske fanger på Cuba. Senest i forbindelse med menneskerettighetsdagen 10/12-08 ble det foretatt arrestasjoner av mennesker som ville bruke sin ytringsfrihet. I slutten av januar skal statssekretær Håkon Gulbrandsen i Utenriksdepartementet besøke Cuba.
På hvilken måte vil det i forbindelse med dette besøket bli lagt opp til møter med politisk opposisjonelle, og hvordan vil statssekretæren markere overfor myndighetene Norges holdning til de mange bruddene på menneskerettighetene på Cuba?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Statssekretær Håkon Guldbrandsen har som kjent ansvar for utviklingsspørsmål og bistand i forbindelse med naturkatastrofer. Hovedhensikten med Gulbrandsens besøk til Cuba er å følge opp Stortingsmelding nr 9 (2007-2008) om forebygging av humanitære katastrofer. I meldingen, som Stortinget ga sin klare tilslutning til, ble Cuba utpekt som ett av fire pilotland for særlig norsk innsats. Gulbrandsens besøk vil markere innledningen av et samarbeid mellom Norge og Cuba på dette området. Formålet med samarbeidet er å redusere sårbarhet og de humanitære konsekvensene av bl.a orkaner. Her har Cuba unik kompetanse som vi fra norsk side er interessert i å trekke inn i et bredere regionalt samarbeid.

Under sitt korte besøk vil statssekretær Gulbrandsen også få et førstehånds inntrykk av ødeleggelsene og gjenoppbyggingen etter de tre voldsomme orkanene som herjet Cuba høsten 2008 og som forvoldte skader til over 10 milliarder dollar.

Det er ikke planlagt at Gulbrandsen skal fokusere på andre saksfelt under sitt besøk, heller ikke menneskerettigheter som særskilt tema, selv om dette alltid er spørsmål som vektlegges av regjeringens medlemmer. Det planlegges ikke for at han skal ha møter med opposisjonen. I sine møter med kubanske myndigheter vil han imidlertid ha anledning til å ta opp norsk bekymring for menneskerettighetssituasjonen, og han vil gjøre det i de situasjoner hvor dette er naturlig og relevant.

Regjeringen er bekymret for situasjonen til de politiske fangene på Cuba. Vi er tilfreds med at antallet stadig har gått nedover under president Raúl Castro, men mener klart at utviklingen må forseres. Ifølge den uoffisielle kubanske menneskerettighetskommisjonen, og som ambassaden har løpende kontakt med, sitter det imidlertid fortsatt over 200 politiske fanger i kubanske fengsler. Dette er noe vi er svært kritiske til, og som vi senest tok opp i FNs generalforsamling i høst i vår stemmeforklaring i forbindelse med avstemningen om den amerikanske økonomiske boikotten av Cuba. Vi oppfordret den kubanske regjering til å løslate alle politiske fanger, samtidig som vi la vekt på at isolasjon ikke er det rette virkemiddel for fremtidig utvikling på Cuba.