Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:487 (2008-2009)
Innlevert: 07.01.2009
Sendt: 08.01.2009
Besvart: 15.01.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under Stortingets debatt om Budsjett-innst. S. nr. 9 (2008-2009) om Miljøverndepartementets budsjett og Innst. S. nr. 58 (2008-2009) om bevaring av den atlantisk villaksen ble statsråden oppfordret til å avklare hvorvidt bygging av fiskesperre i det gyroinfiserte vassdraget Driva kunne påbegynnes i 2009. Dette kunne ikke statsråden i desember svare på.
Er det nå klart at det vil kunne igangsettes bygging av fiskesperre i Driva i 2009?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Driva forutsetter at det bygges en fiskesperre. Grunnen er at den infiserte strekningen er på hele ti mil, og at store deler av denne strekningen vil være svært vanskelig å behandle kjemisk. Behandling av vassdraget kan tidligst skje seks år etter at sperren er på plass. En prosjektgruppe har vurdert tekniske løsninger og mulig plassering, og kostnadene er anslått til om lag 40 mill. kr.

Med den budsjettrammen som nå er vedtatt, vil det være rom for å starte bygging av en sperre i 2009. Byggingen vil imidlertid kreve tillatelse fra blant annet NVE, og søknader er nå under utarbeidelse. Gitt nødvendige tillatelser kan altså bygging av fiskesperre i Driva igangsettes i 2009 i tråd med den nye handlingsplanen for bekjempelse av Gyro.