Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:492 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 08.01.2009
Besvart: 13.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I hvilken utstrekning har Oslopolitiet planer om å iverksette aksjoner for å avdekke ulovlige stikkvåpen?

Begrunnelse

Fra 2002 til 2007 ble tallet på knivbeslag foretatt av politiet på offentlige steder i Oslo halvert. Det er grunn til å tro at politiets knivaksjoner var en av grunnene til at tallet falt. I 2002 ble det gjennomført en lovendring som åpnet for utvidet bruk av kroppsvisitering på utelivsfolk i Oslo.
Aksjoner fra politiet gir et tydelig signal om at det ikke er akseptert å ta med våpen på byen. Under tidligere aksjoner har politiet beslaglagt kniver, delte sakser, skrutrekkere og andre stikkvåpen som anses som våpen i henhold til våpenlovgivningen.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at siden innføringen av knivforbudet i 2002 har politiet i Oslo hatt en rekke knivkontroller hvert år. I 2008 ble det planlagt og gjennomført til sammen 70 kontroller. Kontrollene ble i all hovedsak gjennomført over to døgn - både lørdager og søndager. Kontrollene ble i det vesentlige gjennomført i Oslo sentrum og områdene i øvre del av Groruddalen. Men også i andre sammenhenger ble det beslaglagt kniver i forbindelse med pågripelse for andre forhold.

Jeg har også fått opplyst fra Politidirektoratet at Oslos politidistrikt planlegger en ytterligere økning av knivkontrollene i 2009. Politiet er bekymret for en økning i bruk av kniv ved legemsbeskadigelser og ønsker å bruke slike kontroller som et forebyggende tiltak.

Knivkontrollene har etter min menig en meget god preventiv effekt, og jeg har fått opplyst at politiet ser muligheten for å kombinere dette med de mobile politipostene. Knivkontrollene bidrar til å skape trygghet i gatene og jeg har fått opplyst at kontrollene blir godt mottatt av publikum.