Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:499 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til oppslag i NRK og Romerikes blad 6. og 8. januar om at for få ansatte og for liten kapasitet ved barselavdelingen på Nye Ahus fører til at fødende blir avvist ved fødeavdelingen og risikerer å bli sendt til sykehus opptil 10 mil unna mens de er i fødsel med rier eller vannavgang. Dette er en uakseptabel og alvorlig situasjon for fødekvinnene.
Hva mener statsråden om situasjonen, og hva vil han foreta seg for å sikre et forsvarlig, trygt og godt fødetilbud til fødekvinnene i denne regionen?

Begrunnelse

Det er en stor belastning og selvsagt uakseptabelt at fødekvinner som er blitt tildelt plass ved en fødeavdeling når hun er i fødsel med rier eller vannavgang får beskjed om å ringe rundt til andre fødeavdelinger for å få en fødeplass. Både leger og jordmødre mener situasjonen er uakseptabel.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sikre fødende i regionen et forsvarlig tilbud. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at Akershus universitetssykehus HF i 2008 hadde 80 flere fødende enn i 2007. Akershus universitetssykehus hadde en topp med viderehenvisninger i oktober, men sykehuset har også tatt imot flere fødende fra andre sykehus som følge av overbelegg der.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå med å åpne flere barselplasser midlertidig, herunder med styrket bemanning. Det understrekes at problemet vil bli løst når barselhotellet er ferdig i 2010. Ifølge Helse Sør-Øst er det ikke kommet meldinger om uforsvarlige viderehenvisninger.

Jeg vil understreke at det er uheldig at fødende med rier blir henvist videre, og at dette kan skape utrygghet for den enkelte. Imidlertid kan det, gitt de naturlige svingningene i antall fødsler pr måned, oppstå situasjoner hvor det er mer forsvarlig å henvise til et annet sykehus som har kapasitet, enn å ta i mot en kvinne i fødsel på en fødeavdeling med sprengt kapasitet.

Når det er sagt, har jeg forsikret meg om at Helse Sør-Øst RHF vil følge utviklingen nøye, og at det regionale helseforetaket tar på alvor meldingene som kommer om økende antall fødende og anstrengt kapasitet. Helse Sør-Øst RHF vil derfor ta initiativ til et arbeid for å kartlegge behov for framtidig dimensjonering av fødetilbudet.