Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:505 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 12.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Et nytt regionalt kultursenter i Flekkefjord er ferdig planlagt og bygging kan iverksettes straks. Satsing på kultur er viktig i krisetider.
Kan dette være et aktuelt prosjekt for statens tiltakspakke i vår, eller når kan Flekkefjord forvente å få økonomisk støtte til sin regionale møteplass?

Begrunnelse

Den statlige tiltakspakken ved inngangen til 2009 gir store forventninger til mange aktuelle, lokale prosjekter. Det regionale kultursenteret i Flekkefjord er ferdig planlagt i kinokvartalet, men søknad om tilskudd til denne regionale møteplassen og formidlingsarenaen ble ikke prioritert av kulturdepartementet ved årets statsbudsjett.
Regjeringsrepresentanter har sagt at ferdig planlagte prosjekter vil bli prioritert i den kommende tiltakspakken. Dessuten er satsing på miljøprosjekter og kultur viktige prioriteringer nettopp i krisetider. Støtte til nytt kultursenter vil derfor gi et løft for en svært viktig lokal møteplass for kulturformidling og engasjement.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Flekkefjord kommune har søkt om tilskudd til bygging av Flekkefjord Regionale Kultursenter. Søknaden gjaldt tilskuddsordningen for regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som finansieres av det foregående års overskudd fra statlige spill. Det ble ikke gitt tilskudd til Flekkefjord Regionale Kultursenter i 2008. Spilleoverskuddet for 2008 vil bli fordelt i løpet av 2009.

Regjeringen planlegger 26. januar d.å. legge fram en tiltakspakke. Det er ikke mulig på dette tidspunkt å gå nærmere inn på hvilke enkeltprosjekter som er aktuelle.