Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:508 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 12.01.2009
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 23.01.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I november 2006 ble det avholdt et møte mellom statsministeren, flere statsråder og ordførere fra Vefsna-regionen om prosessen om å ta Vefsna inn i samla plan for vernede vassdrag. På møtet ble det fra regjeringens hold gjort klart at verneprosessen skulle skje i dialog med lokaldemokratiet. Vinteren 2007, for to år siden, sendte Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes kommuner inn sine høringsuttalelser om planene om vern av Vefsna.
Hvilken art har dialogen mellom vernemyndighetene og kommunene hatt etter dette?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Selve det å skulle verne Vefsnavassdraget følger direkte av regjeringserklæringen Soria Moria. Vernespørsmålet har likevel vært på en bred høring og kommunene har vært i etterfølgende dialog og møte med vernemyndighetene og fått anledning til å komme med tilleggsuttalelser.

Regjeringen har hele tiden forutsatt at etterfølgende planprosesser med tanke på et differensiert vern skal ha solid lokal og regional forankring og baseres på aktiv deltakelse fra lokaldemokratiet. Disse planprosessene vil starte opp når Stortinget har behandlet vernesaken.